Silkeborg Sports College

I samarbejde med Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Handelsskole kan Silkeborg Sports College (SSC) og Super Kraftcenter Silkeborg (SKCS) tilbyde skolegang i kombination med træning på et professionelt niveau, der sikrer de bedste udviklingsmuligheder for det enkelte talent.

8957_312507412210985_510658662_n.jpg

SSC er en udvidelse af det succesfulde og populære Silkeborg Fodbold College, som har eksisteret siden 1994. SSC har siden udvidet med håndbold, cykling, kano og kajak. Målet med at udvide antallet af sportsgrene er ønsket om at lave et elitært miljø, der kan være en medvirkende faktor til at udvikle talenter indenfor flere sportsgrene.

Silkeborg Sports College samarbejder både med uddannelsesinstitutioner og sportsklubber. På uddannelsessiden er Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Handelsskole samarbejspartnerne. Det er her du skal tage din uddannelse i forbindelse med et evt. ophold på Silkeborg Sports College, der er også mulighed for at tage sin Team Danmark uddanelse på Silkeborg Teknisk Gymnasium, men ikke en 3 årig Sports College.

For mere information kontakt Super Kraftcenter Silkeborg.

1078792_362017270593332_1080491604_o.jpg