Havkajak

I Silkeborg Kajakklub har vi ca. 25 havkajakker i forskellige størrelser og udformninger – der skal helst være nogen, der passer godt til alle. Dertil en enkelt 2'er-kajak. De kan frit benyttes efter først til mølle-princippet af medlemmer, som har gennemført klubbens havkajak-kursus og fået IPP2 havkajakbevis. Klubbens havkajakinstruktører kan godkende nye som nuværende medlemmer til at ro i klubbens havkajakker.

Har du som nyt medlem en IPP2 uddannelse i havkajak fra anden klub, skal du frigives af vores instruktør.

Udover klubbens havkajakker er der en del medlemmer, som har deres egen havkajak, så det plejer ikke at være et problem at få en af klubbens kajakker at ro i.

I Silkeborg ror vi året rundt. På Gudenåen og søerne kan vi næsten altid finde roligt vand. Det er kun isen som stopper os; og det er sjældent at åen fryser til. Vi tager ofte af sted på ture rundt i Danmark - og har og så mange år været i Tyskland og Sverige på de årlige sommerture.

Der ros på mange niveauer, nogle ror rigtig lange ture, andre kortere. Nogle ruller - dvs. laver grønlændervendinger (eller forsøger). Mange har været med på ture med sovepose og telt. Så der er rig lejlighed til at møde andre mennesker og tage del i fællesskabet og de mange oplevelser, man får på vandet.

Instruktion i Havkajak

Hvis du på forhånd ved, at du gerne vil ro havkajak, er det bare at melde sig til på hjemmesiden - klik øverst til højre på "Bliv medlem" - vælg "Tilmeld interesseliste", og udfyld med de krævede oplysninger (navn, adresse, mailadresser mm.). Det koster 100 kr. og du vil så blive kontaktet og få at vide, når der bliver mulighed for at deltage i et instruktionskursus i havkajak. Du tilmelder dig også endeligt på hjemmesiden under "bliv medlem" -"Havkajak" og betaler samtidig det krævede beløb på 2.500 kr. i 2024, der dækker selve kurset, kontingent for resten af året samt lån af kajak, pagaj og sikkerhedsudstyr.

Omskolingskursus fra turkajak til havkajak.

Der er p.t. ikke et separat omskolingskursus, da der er for få tilmeldinger. I stedet kan du melde dig til et af de ordinære havkajak kurser hvis disse ikke er fyldt op.

For klubbens medlemmer er prisen herfor DKK 700,00. Hvis du er interesseret skal du henvende dig til Susanne Strandby på telefon 24 98 48 12, så skriver jeg dig på venteliste.

Arrangementer i svømmehallen

I vinterens løb er der mulighed for at træne redningsøvelser i Kjellerup svømmehal. Det er jo vigtigt at holde færdighederne ved lige, så sikkerheden er i orden, når vi kommer til havs. Det foregår på udvalgte søndage.

Silkeborg Højskoles svømmehal

Vinteren igennem har alle medlemmer af Silkeborg Kajakklub fri adgang til at svømme en gang om ugen - onsdag kl 21-22 - i Silkeborg Højskoles svømmehal. Tiden deles med Silkeborg Roklubs medlemmer, så der er altid nogen der kommer, selvom man kan synes tidspunktet kunne være bedre. Passive medlemmer har via deres registrering også fri adgang. Hvis du regner med at skulle deltage i instruktionskursus, bør du overveje at træne svømning af de 600 m, som kræves ved instruktionskurset. Det kan være lidt overvældende at skulle svømme så langt, hvis man ikke er i træning.

Fællesroning

Siden havkajakroning blev indført som en disciplin, der også blev dyrket i Silkeborg Kajakklub, har der været tradition for at ro sammen om mandagen kl. 9-11, hvorefter man skiftes til at have brød med. På mandagsholdet er vi året rundt 20-40 afsted, kun is på åen kan stoppe os. Man finder sammen, alt efter hvor hurtig man ror - også turkajakker er med her. Blot sørger man for at være hjemme kl.11, hvor der er fælles morgenkaffe eller -te. Meget hyggeligt, og nye deltagere er naturligvis meget velkomne.

Onsdag kl 10.00 ror onsdagsholdet, hvor turene annonceres i Facebook gruppen dagen før. Der er mindre grupper, der ror onsdag og fredag kl. 8.30 eller kl. 9.00.  Så der er forskellige muligheder, hvis man gerne vil være en del af det sociale liv i klubben. Er tidspunktet bedre lørdag og søndag, er der også nogle, der ror dér. I forbindelse med instruktionen kommer man i kontakt med andre roere, så man også kan aftale at ro nogle stykker sammen på selvvalgte tidspunkter. Havkajakroerne tager sig generelt god tid, hygger sig og får en god snak.

Havkajakture

I løbet af året arrangeres flere ture. Gå ind på hjemmesiden under ”Aktivitet->Klubture” og se, hvad der er planlagt. Du kan tilmelde dig samme sted. Ofte afholdes der et formøde, hvor de nærmere detaljer bliver bestemt. Der vil også være ture, som bestemmes med kortere varsel, idet man hver især kan tage initiativet og melde ud via maillisten, om der er interesse for at tage med på en tur, man har lyst til at lave. Havkajakfolket har lettere ved at ro ved kyster og fjorde. Man er knapt så sårbar, hvis vejret ikke er helt perfekt, eller det evt. skifter undervejs på turen. Og man har den fordel at kunne medbringe telt, sovepose mm. og gå i land, når det bliver nødvendigt. 

https://drive.google.com/file/d/0B-11yc8pa12PVDB4cE40a2liaFU/view?usp=drivesd

Vil du have mulighed for at være med på de mere spontane ture og andre tiltag, er det nødvendigt at komme med på en ajourført mailliste -kontakt Susanne Strandby.

Facebook

Udover klubbens hjemmeside og maillisten, som vi bl.a. har på mandagsholdet, er der mulighed for at udveksle idéer til ture mm. på facebook. I denne sammenhæng har vi grupperne Havkajak i Silkeborg Kajakklub og Silkeborg Kajakklub, som kan benyttes meget mere.