Velkommen til Kapafdelingen i SK

Kapafdelingen består af ca. 60 roere og 14 trænere. Kapafdelingen i Silkeborg Kajakklub er både den største og bedste i landet. I ungdomsrækkerne er vi den klart mest vindende klub. Hvert år vindes der over 100 medaljer ved de danske mesterskaber i sprint og maraton. Kapafdelingen har igennem er årrække produceret utallige landsholdsroere - både i maraton og sprint. Flere af landsholdsroerne har desuden vundet medaljer ved Nordiske Mesterskaber, Europamesterskaberene og Verdensmesterskaberne. 
Kapafdelingen i Silkeborg Kajakklub har deres eget superkraftcenter, som er en aftale med Dansk Kano og Kajak forbund med henblik på at udvikle elite kajakroere. 

Superkraftcenter Silkeborg

Superkraftcenter Silkeborg (SKCS) er for unge talenter, som "vil noget mere". På SKCS trænes der hver dag - typisk to gange om dagen. Der er fællestræning hver eftermiddag kl. 16. Morgentræning er individuelt tilpasset efter skole/arbejde, men tirsdag og torsdag morgen er der fast træning kl. 8. I weekenden trænes der kl. 10. Træningen foregår niveau-(og alders) inddelte grupper. 
Cheftræner på SKCS er pr. 1/1-2022 Jonas Saelens. Assistenttrænere er Lars Damgaard, Emil Skovsager, Jan Klitte, Jeppe Jensby og Bertram Sørensen. 
SKCS samarbejder med Silkeborg Gymnasium, Silkeborg Handelsgymnasium, Silkeborg Efterskole (9. og 10. kl.) og Team Talentklasser på Sølystskolen (7. 8. og 9. kl.). Derudover er SKCS med i EliteSilkeborg hvilket giver adgang til fysioterapi, kostvejledning og mentaltræning. 
Hvert år arrangerer SKCS en eller to træningslejre i Sydeuropa. 
SKCS rekrutterer talenter fra klubbbens egen ungsomsafdeling, talenter Silkeborg Efterskoles kajaklinje og talenter fra nærliggende klubber. 

For at opnå godkendelse til Superkraftcenter skal talentet leve op til en række forventninger:

  • Talentet forventes at have rutine i at træne 6-8 gange pr. uge ved optagelse, og have motivation til at udvikle sig til at træne 8-12 gange pr. uge efter ca. et år.
  • Talentet forventes at have stor rutine i at ro stævner, og have vist præstationer, i sin bedste disciplin, der ligger indenfor maksimalt 10 % efter den danske elite i: U16, U18 eller U23.
  • Talentet forventes at være i besiddelse af en aldersrelateret modenhed, der gør talentet i stand til at overholde individuelle aftaler og italesætte følgende emner: mødetider, egen træning, egne forventninger og målsætninger, positiv overfor udfordrende træning, deltagelse i træningstest, føre træningsdagbog og holde orden i eget træningstøj samt privat- og centerets udstyr.

Eliteudvalg

Kapafdelingen styres af Eliteudvalget. I udvalget sidder repræsentanter fra forældreudvalg, sponsorudvalg, trænerudvalg, aktiv-repræsentanter, stævneudvalg og bestyrelsen.

I eliteudvalget sidder Lars Damgaard, Emil Skovsager, Christian Farstad, Camilla Schrold, Carl Hinge og Anne-Sofie Winther. 


Referater - Eliteudvalg:

Link til mappe med referater

Elite Silkeborg

Silkeborg Kajakklub samarbejder med eliteSilkeborg. Det samarbejde er vi rigtige glade for. Gennem eliteSilkeborg tilbydes der hjælp og vejledning til bolig, træning, behandling, coaching, ernæring og meget mere. 
Læs meget mere om eliteSilkeborg her
Ved spørgsmål vedrørende samarbejdet med eliteSilkeborg kan der tages kontakt til Camilla Schrold på camilla@schrold.dk eller 2715 3724. 

Silkeborg Sports College

I samarbejde med Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Handelsskole kan Silkeborg Sports College (SSC) og Super Kraftcenter Silkeborg (SKCS) tilbyde skolegang i kombination med træning på et professionelt niveau, der sikrer de bedste udviklingsmuligheder for det enkelte talent.

8957_312507412210985_510658662_n.jpg

SSC er en udvidelse af det succesfulde og populære Silkeborg Fodbold College, som har eksisteret siden 1994. SSC har siden udvidet med håndbold, cykling, kano og kajak. Målet med at udvide antallet af sportsgrene er ønsket om at lave et elitært miljø, der kan være en medvirkende faktor til at udvikle talenter indenfor flere sportsgrene.

Silkeborg Sports College samarbejder både med uddannelsesinstitutioner og sportsklubber. På uddannelsessiden er Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Handelsskole samarbejspartnerne. Det er her du skal tage din uddannelse i forbindelse med et evt. ophold på Silkeborg Sports College, der er også mulighed for at tage sin Team Danmark uddanelse på Silkeborg Teknisk Gymnasium, men ikke en 3 årig Sports College.

For mere information kontakt Super Kraftcenter Silkeborg.

1078792_362017270593332_1080491604_o.jpg