I Silkeborg Kajakklub oplever vi en stigende efterspørgsel efter at få en privat kajakplads i klubben, og der er meget få pladser, der bliver ledige.

På generalforsamlingen den 13. marts 2019 er der derfor vedtaget nye retningslinjer for private bådpladser. Silkeborg Kajakklub vil med de nye retningslinjer nedbringe ventelisten ved at forbeholde de private bådpladser til aktive kajakroere.

LINK TIL RETNINGSLINIER FOR PRIVATE BÅDPLADSER

Derudover er der i 2019 blevet etableret flere private bådpladser.

Private både i klubben skal ifølge retningslinjerne være forsynet med et årsmærke, og dette skal være synligt placeret på kajakken, således at det kan ses når kajakken ligger på sin plads. Dette sikrer også, at DKF´s sikker­hedsregler imødekommes, hvad angår mærkning af kajakker til identificering.

Årsmærket sørger hver afdeling for at påføre kajakkerne, når opkrævningen er sket hvert år den 1. november.

Her kan du tilmelde dig ventelisten såfremt du ønsker få en privat bådplads.

Link til visning af venteliste - Klik her

Ventelisten til private bådpladser er midlertidigt lukket pga. manglende pladser.